Uwaga Rodzice dzieci z Ukrainy!

Informujemy, iż rodziny dzieci, które uczęszczają lub będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta mają możliwość skorzystania z turnusów wypoczynkowych dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie Wronek. Pełna treść informacji znajduje się w załączniku (PDF 146KB).

Turnusy wypoczynkowe skierowane dla Matek/opiekunek z dziećmi z terenu Wronek oraz Poznania i okolic organizowane są przez Fundację Profilaktyki i Leczenia Uzależnień “Wybór”.
W celu zgłoszenia chęci udziału w wypoczynku należy wypełnić formularz dostępny na stronie wybor.org.pl lub pod linkiem https://forms.gle/tA7E7cNXAbVW795V7

W przypadku pytań kierowanych przez zainteresowane osoby z Ukrainy lub zgłoszeń udziału, proszę kierować je na adres mailowy podany w ogłoszeniu (chojno2022@gmail.com) lub na stronę Fundacji. Informacji osobom zainteresowanym będzie mogł wówczas dalej udzielać Koordynator projektu posługujący się jęz. ukraińskim.
Załączniki:

Informujemy, że w tej chwili już cały 1 tydzień jest zajęty, pozostały miejsca na 2 i 3 tydzień.

Informacja dla RODZICÓW!

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I – VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji MEiN oprócz podręczników do religii.
Poniżej znajduje się wykaz podręczników do religii (kl. I – VIII) oraz przyborów dla uczniów klasy pierwszej:

Informujemy również, że w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczenie dla uczniów naszej szkoły pozostaje w gestii Rodziców. Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów, każdy Rodzic robi to we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe i to Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie.

Lista uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Oprócz pożegnania Absolwentów odbyło się również uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach 1 – 7. Wzorowi uczniowie otrzymali swoje świadectwa  z rąk p. Dyrektor – na apelu w hali sportowej. Po części artystycznej wszyscy udali się do swoich sal, by na 2 miesiące pożegnać się ze swoimi wychowawcami. A oto obszerny fotoreportaż  z obydwóch uroczystości: dla klas 1-3 oraz 4-7.

Kamera i zdjęcia: Alicja Groś, Natalia Konieczna, Amelia Ławida z 7c

Świat piękny i bardzo różny…

… czeka na naszych Ósmoklasistów, którzy wczoraj na uroczystym apelu zostali Absolwentami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta. Zgodnie z tradycją szkoły, Pani Dyrektor Dorota Babik pożegnała uczniów, pogratulowała również tym,  którzy za najwyższe w szkole średnie otrzymali Stypendium Burmistrza. Został zaprzysiężony nowy Poczet Sztandarowy. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce otrzymali tytuł Primus Inter Pares, wpisali się do Złotej Księgi Absolwentów, wyróżnieni zostali nagrodą Złote Jabłko. Serdeczne gratulacje i podziękowania skierowane zostały też do Rodziców, którzy wspierali wychowawców w pracy na rzecz klasy. 

Jak zostać strażakiem!

Naszą szkołę odwiedzili niecodzienni goście z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chojna strażacy: Paweł Kahl, Henryk Szymczak i Jacek Jankowski.Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli spotkaniu, podczas którego mogli poznać specyfikę pracy strażaków, umundurowanie i sprzęt strażacki.Dzięki spotkaniu uczniowie wiedzą już, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, zalanych domów, powalonych drzew.Podczas spotkania strażacy przypomnieli dzieciom, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak powiadomić służby ratownicze.

Piknik z rodzinką

15 czerwca klasa 2b świętowała Dzień Matki i Dzien Ojca na klasowym pikniku rodzinnym. Podczas spotkania z rodzicami dzieci zaprezentowaly piosenkę i wierszyk dla rodziców, a takze wręczyli im upominki. Ponadto podczas pikniku odbyły się również gry i zabawy dla dzieci i rodziców. Zdjęcia i filmik

Natalia Kaszkowiak-Colombo

Wycieczka do Warszawy

Klasy 8A i 8C wraz ze swoimi wychowawcami – p. Pawłem Bocianem, p. Patrycją Wituską oraz z pomocą p. Katarzyny Gaczyńskiej wzięły udział w wycieczce do Warszawy. Uczennice i uczniowie zwiedzili Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogli wykonać wiele eksperymentów wyjaśniających interesujące zagadnienia z fizyki, biologii czy akustyki. Na miejscu można było również zobaczyć przedstawienie, w którym aktorami były… roboty!
Franek i Bartek z klasy 8A stworzyli napis, który na moment uwiecznił Wronki w Warszawie.
1 2 113