Kolorowy świat warzyw

Na piątkowych zajęciach uczniowie klasy 3A wcielili się w rolę producentów warzywnych przysmaków. Uczniowie rozpoznawali warzywa różnymi zmysłami, poznali walory odżywcze warzyw, przypomnieli zasady higieny podczas pracy w kuchni oraz doskonalili umiejętności praktyczne, takie jak: zakupy w klasowym warzywniaku, krojenie, obieranie oraz tworzenie warzywnych szaszłyków. Fotki

Julia Spychała

Terenowa lekcja ekologii

W miniony czwartek (16 września) klasa 8c miała okazję zwiedzić dwa bardzo ważne obiekty z punktu widzenia użytkowników wody we Wronkach. Chodzi o oczyszczalnię ścieków na Osiedlu Borek oraz stację wodociągów przy ulicy Ratuszowej. Przewodnikami byli pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego, kierownicy Oczyszczalni Ścieków i Działu Wody pani Ewelina Gumna oraz pan Sylweriusz Nowak.

Dzień Pieczonego Ziemniaka

W środę 15 września klasa 2a i 2b wybrały się na Dzień Pieczonego Ziemniaka do Nadleśnictwa Wronki. Leśniczy przygotowali dla nas ciekawe prelekcje oraz zwiedzanie okolicy Nadleśnictwa. Dzieci w oczekiwaniu na kiełbaski i ziemniaki z ogniska, dowiedziały się czym charakteryzuje się Puszcza Notecka, jakie zwierzęta w niej żyją oraz jakie rośliny i owoce leśne w niej znajdziemy. Korzystając ze wspólnego wyjazdu uczniowie spędzili czas na zabawach integracyjnych.

mLegitymacja

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja, który będzie funkcjonował wraz z dokumentem tradycyjnym.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

Rada Rodziców SP3 informuje…

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach przypomina o możliwości dokonania wpłaty składki na Radę Rodziców. Wysokość składki ustalono na 50 zł. Wpłacone środki pomagają sfinansować nagrody i poprawić komfort nauki Naszych dzieci w szkole. Należy tutaj wymienić: dofinansowanie konkursów, kółek zainteresowań, wycieczek, nagród na zakończenie roku szkolnego. Oprócz składek od Państwa, budżet Rady Rodziców zasilają środki pozyskane z corocznie organizowanego balu dla rodziców oraz darowizny od lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Liczymy na Państwa wkład, jako Rodziców uczniów tej szkoły!

Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonać na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, z podaniem klasy oraz danych dziecka lub u przedstawiciela “trójki” klasowej.
38 8961 0002 2002 0000 2550 0001

Z poważaniem
Rada Rodziców SP3

Instrukcja korzystania z e-dziennika

e dziennik

Drodzy Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach! Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego. Korzystamy z wersji dziennika elektronicznego firmy Vulcan – UONET+, który można otworzyć w zakładce E-Dziennik na stronie https://sp3wronki.pl. Każdego rodzica oraz każdego ucznia prosimy o przekazanie wychowawcy dokładnego adresu e-mail, który będzie loginem do e-dziennika. TUTAJ można przeczytać instrukcję jak zalogować się po raz pierwszy do e-dziennika.

Pamiętamy!

W środę 1 września poczet sztandarowy wziął udział w obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przed pomnikiem na wronieckim Rynku, złożyliśmy kwiaty i uczciliśmy pamięć bohaterów tamtych wydarzeń.

1 2 95