Aktualności

Rada Rodziców SP3 informuje…

0

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach przypomina o możliwości dokonania wpłaty składki na Radę Rodziców. Wysokość składki ustalono na 50 zł. Wpłacone środki pomagają sfinansować nagrody i poprawić komfort nauki Naszych Dzieci w szkole. Należy tutaj wymienić: dofinansowanie do konkursów, wycieczek, nagród na zakończenie roku szkolnego. Oprócz składek od Państwa, budżet Rady Rodziców zasilają środki pozyskane z darowizn od lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Liczymy na Państwa wkład, jako Rodziców uczniów tej szkoły!

Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonać na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, z podaniem klasy oraz danych dziecka lub u przedstawiciela “trójki” klasowej.

nr konta 38 8961 0002 2002 0000 2550 0001

Z poważaniem, Rada Rodziców SP3

Szlakiem ginących zawodów – Mniszki

Poprzedni artykuł