Dzień Pieczonego Ziemniaka

W środę 15 września klasa 2a i 2b wybrały się na Dzień Pieczonego Ziemniaka do Nadleśnictwa Wronki. Leśniczy przygotowali dla nas ciekawe prelekcje oraz zwiedzanie okolicy Nadleśnictwa. Dzieci w oczekiwaniu na kiełbaski i ziemniaki z ogniska, dowiedziały się czym charakteryzuje się Puszcza Notecka, jakie zwierzęta w niej żyją oraz jakie rośliny i owoce leśne w niej znajdziemy. Korzystając ze wspólnego wyjazdu uczniowie spędzili czas na zabawach integracyjnych.

mLegitymacja

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja, który będzie funkcjonował wraz z dokumentem tradycyjnym.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

Rada Rodziców SP3 informuje…

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach przypomina o możliwości dokonania wpłaty składki na Radę Rodziców. Wysokość składki ustalono na 50 zł. Wpłacone środki pomagają sfinansować nagrody i poprawić komfort nauki Naszych dzieci w szkole. Należy tutaj wymienić: dofinansowanie konkursów, kółek zainteresowań, wycieczek, nagród na zakończenie roku szkolnego. Oprócz składek od Państwa, budżet Rady Rodziców zasilają środki pozyskane z corocznie organizowanego balu dla rodziców oraz darowizny od lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Liczymy na Państwa wkład, jako Rodziców uczniów tej szkoły!

Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonać na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, z podaniem klasy oraz danych dziecka lub u przedstawiciela “trójki” klasowej.
38 8961 0002 2002 0000 2550 0001

Z poważaniem
Rada Rodziców SP3

Instrukcja korzystania z e-dziennika

e dziennik

Drodzy Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach! Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego. Korzystamy z wersji dziennika elektronicznego firmy Vulcan – UONET+, który można otworzyć w zakładce E-Dziennik na stronie https://sp3wronki.pl. Każdego rodzica oraz każdego ucznia prosimy o przekazanie wychowawcy dokładnego adresu e-mail, który będzie loginem do e-dziennika. TUTAJ można przeczytać instrukcję jak zalogować się po raz pierwszy do e-dziennika.

Pamiętamy!

W środę 1 września poczet sztandarowy wziął udział w obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przed pomnikiem na wronieckim Rynku, złożyliśmy kwiaty i uczciliśmy pamięć bohaterów tamtych wydarzeń.

I have a dream czyli inauguracja 2021/2022

“I have a dream” – takim muzycznym prezentem na nowy szkolny rok przywitała naszych wszystkich uczniów Julia z klasy 8c.
Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się w trzech etapach: o godz. 8.00 nowy rok szkolny powitały klasy IV – VII, o godz. 9.00 – klasy VIII a o godz. 10.00 klasy I – III
Podczas każdej części uroczystości, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, po dźwiękach hymnu, głos zabrały Panie Dyrektor Dorota Babik i Monika Kowalska, które powitały wszystkich uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, nauczycieli, oraz rodziców.

Informacje – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy wszystkich Uczniów 1 września br. do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta na spotkania inaugurujące Nowy Rok Szkolny 2021/2022.

Spotkania odbędą się według harmonogramu:

  • godzina 8.00 – klasy IV-VII
  • godzina 9.00 – klasy VIII
  • godzina 10.00 – klasy I-III

W dniu Inauguracji na teren szkoły z dzieckiem wchodzi tylko rodzic/opiekun klas pierwszych. Rodzice pozostałych uczniów pozostają poza terenem szkoły.
Przy wejściu do hali uczniowie dezynfekują ręce. W części wspólnej szkoły i w autobusie obowiązują maseczki.

Harmonogram dowozów:

1 2 95