Aktualności

mLegitymacja

0
LOGO

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja, który będzie funkcjonował wraz z dokumentem tradycyjnym.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna).

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

Kolejność działań:

  1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wniosek jest tutaj.
  2. Jeżeli mLegitymacja wydawana jest po raz pierwszy do wniosku należy dołączyć zdjęcie ucznia lub przesłać cyfrowo za pomocą dzienniczka elektronicznego Vulcan. Rodzic może również skorzystać z bezpłatnego Generatora Zdjęć do mLegitymacji, który automatycznie wykadruje zdjęcie tak, żeby spełniało wymogi dotyczące zdjęcia do mLegitymacji. Link do kreatora – TUTAJ.
  3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica w sekretariacie).
  4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
  5. Aby anulować mLegitymację (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu. Wniosek znajduje się TUTAJ. Potwierdzenie uzyskujemy w dzienniku elektronicznym.

Tutaj -opis kreatora zdjęć do mLegitymacji

Ważne linki:

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Następny artykuł