Bieżące informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I – VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia (oprócz religii) zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Poniżej wykaz podręczników do religii (kl. I – VII) oraz przyborów dla uczniów klasy pierwszej:

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczenie dla uczniów naszej szkoły pozostaje w gestii Rodziców.
Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów, każdy rodzic robi to we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe i to Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie.
Lista uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Kończymy rok szkolny 2020/21

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły zakończyli trudny rok szkolny 2020/21. Szczególnie uroczyście pożegnali szkołę uczniowie klas ósmych. Pani Dyrektor Dorota Babik podsumowała miniony rok szkolny i życzyła uczniom bezpiecznych i pięknych wakacji. Pogratulowała uczniom, którzy za najwyższe w szkole średnie wpisali się do Złotej Księgi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta.

Uczniowie klas 1 – 7 otrzymali cenzurki w swoich salach lekcyjnych.

Film, fotorelacja i osiągnięcia uczniów – kliknij tytuł tego posta…

Zbiórka makulatury w SP3

18 czerwca w naszej szkole odbyła się gminna akcja zbiórki makulatury. Uczniowie i Rodzice aktywnie zaangażowali się i wspólnie uzbieraliśmy 2053 kg makulatury. Osoby, które zebrały największą ilość makulatury otrzymały od Gminy Wronki i Przedsiębiorstwa Komunalnego za zajęcie I miejsca – voucher o wartości 300 zł, II miejsca – voucher 200 zł, III miejsca – voucher 100 zł oraz wyróżnienia – materiały promocyjne Gminy Wronki i PK.