Rodzice

Rada Rodziców 2023/2024

0

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach:

Dominika Rudy
Przewodnicząca Rady Rodziców
Violetta Książek
Zastępca Przewodniczącej
Izabela Waroś Skarbnik
Paweł Jasiński Protokolant
Anna Bilska
Patrycja Matuszak
Komisja rewizyjna

Wpłata na Radę Rodziców – 50 zł na rok

Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonać na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, z podaniem klasy oraz danych dziecka lub u przedstawiciela “trójki” klasowej.
38 8961 0002 2002 0000 2550 0001

Drodzy Rodzice – ZEBRANIE!

Poprzedni artykuł

Ratujmy naszą planetę!

Następny artykuł