Rodzice

Rada Rodziców 2021/2022

0

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach:

Grzegorz Śrama
Przewodniczący Rady Rodziców
Magdalena Dondaj
Zastępcy Przewodniczącego
Izabela Waroś Skarbnik
Zuzanna Świderska Sekretarz
Dominika Rudy
Anna Kaszkowiak
Komisja rewizyjna

Wpłata na Radę Rodziców – 50 zł na rok

Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonać na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, z podaniem klasy oraz danych dziecka lub u przedstawiciela “trójki” klasowej.
38 8961 0002 2002 0000 2550 0001

Drodzy Rodzice – ZEBRANIE!

Poprzedni artykuł

Samorząd Uczniowski

Następny artykuł