Teksty

Rekrutacja 2023/24

0

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach prowadzi nabór dzieci do klasy pierwszej oraz klasy czwartej oddziału sportowego na rok szkolny 2023/2024.

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Nabór do szkół w Gminie Wronki odbywa się za pomocą systemu elektronicznego lub w wersji papierowej.
Od 13 marca do 14 kwietnia 2023 roku rodzice mogą składać do szkoły:

 • ZGŁOSZENIA – w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • WNIOSKI – w przypadku dzieci spoza obwodu.

Dokumenty można składać:

 • elektronicznie na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawronki
  (INSTRUKCJA: strona będzie dostępna od 13 marca 2023 r.
  Proszę kliknąć w link lub skopiować go do paska. Po otwarciu strony rekrutacji wpisać pesel dziecka i uzupełnić pozostałe dane, następnie złożyć podpisy elektroniczne lub wydrukować wypełniony wniosek i podpisać go tradycyjnie. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do szkoły.)
 • w wersji papierowej, wnioski do pobrania ze strony: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawronki lub w sekretariacie szkoły

WAŻNE!

 • Zgłoszenia i wnioski muszą być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych
 • W przypadku wniosku składanego elektronicznie wymagany jest podpis profilem zaufanym. Nie ma potrzeby drukowania takiego wniosku
 • Zgłoszenia i wnioski wypełnione i podpisane w wersji papierowej można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30
 • Wypełnione i podpisane zgłoszenie lub wniosek można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp3wronki.pl

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach obejmuje:

 • wsie i osady: Aleksandrowo, Borek, Jasionna, Krasnobrzeg, Nadolnik, Nowy Kraków, Obelzanki, Piła, Popowo, Smolnica, Stróżki, Szklarnia, Winnogóra;
 • ulice: Cienista, Dworcowa, Leśna Polana, Lipowa, Mickiewicza od nr 15 do końca, Niepodległości, Partyzantów, Polna, Prasłowiańska, Słoneczna, Towarowa;
 • osiedla: os. Borek, os. Słowackiego, os. Słowiańskie, os. Staszica.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w sprawie ustalenia rekrutacji 2023/24 (PDF)

NABÓR DO KLASY CZWARTEJ ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Dokumenty do pobrania dla oddziałów sportowych:

 • wniosek o przyjęcie do klasy sportowej PDF, DOCX
 • zgoda na kandydowanie do klasy sportowej PDF, DOCX
 • próby sprawnościowe z piłki nożnej i piłki siatkowej PDF
 • potwierdzenie woli PDF, DOCX

SKRÓCONY HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Rodzaj czynności Klasa pierwsza Klasa czwarta sportowa
ogłoszenie wolnych miejsc w placówce 10 marca 2023 r.
składanie wniosku o przyjęcie od 13 marca do 14 kwietnia 2023 r. od 6 marca do 31 marca 2023 r.
testy sprawnościowe 3 kwietnia 2023 r. godz.18.00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów 12 kwietnia 2023 r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 kwietnia 2023 r. do godz..15.00 14 kwietnia 2023 r.
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w szkole do której zostało zakwalifikowane od 24 kwietnia do 5 maja 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10 maja 2023 r. do godz. 15.00

Kolejne zajęcia pokazowe

Poprzedni artykuł

Drodzy Rodzice

Następny artykuł