Teksty

Terminarz Egzaminu Ósmoklasisty

0
Język polski 14 maja 2024 r. – wtorek godz. 9.00 -11.00
(120 minut) przedłużenie o 60 min.
Matematyka 15 maja 2024 r. – środa godz. 9.00- 10.40
(100 minut) przedłużenie o 50 min.
Język obcy nowożytny
nauczany w szkole jako obowiązkowy
16 maja 2024 r. – czwartek godz. 9.00- 10.30
(90 minut) przedłużenie o 45 min.
Dodatkowe terminy  10, 11, 12  czerwca 2024 r.
Ogłoszenie wyników 3 lipca 2024 r.
Przekazanie przez OKE zaświadczeń
z egzaminu do szkół
do 3 lipca 2024 r.
Wydawanie zaświadczeń
o wynikach egzaminu
3 lipca 2024 r.

Terminarz realizacji zadań

Następny artykuł