Teksty

Terminarz Egzaminu Ósmoklasisty

0
Język polski 23 maja 2023 r. – wtorek godz. 9.00 -11.00
(120 minut) przedłużenie o 60 min.
Matematyka 24 maja 2023 r. – środa godz. 9.00- 10.40
(100 minut) przedłużenie o 50 min.
Język obcy nowożytny
nauczany w szkole jako obowiązkowy
25 maja 2023 r. – czwartek godz. 9.00- 10.30
(90 minut) przedłużenie o 45 min.
Dodatkowe terminy  12, 13, 13  czerwca 2023 r.
Ogłoszenie wyników 3 lipca 2023 r.
Przekazanie przez OKE zaświadczeń
z egzaminu do szkół
do 6 lipca 2023 r.
Wydawanie zaświadczeń
o wynikach egzaminu
6 lipca 2023 r.

Terminarz realizacji zadań na rok szkolny 2022/2023

Następny artykuł