Rodzice

Terminy Zebrań w r.szk. 2021/2022

0
8 września 2021 r Zebrania z Rodzicami klas 1-8
3 listopada 2021 r. Konsultacje indywidualne z wychowawcą i Otwarta Szkoła
15 grudnia 2021 r. Konsultacje indywidualne z wychowawcą i Otwarta Szkoła
(informacja o proponowanych ocenach śródrocznych)
2 marca 2022 r. Zebrania z wychowawcą i Otwarta Szkoła
18 maja 2022 r. Konsultacje indywidualne z wychowawcą i Otwarta Szkoła
(informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych)

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Rodzice – ZEBRANIE!

Poprzedni artykuł

Samorząd Uczniowski

Następny artykuł