Rodzice

Terminy zebrań w r. szk. 2023/2024

0
20 września 2023 zebrania z Rodzicami klas 1-8
8 listopada 2023 konsultacje indywidualne z wychowawcą / Otwarta Szkoła
13 grudnia 2023 spotkania z wychowawcą/Otwarta Szkoła
(informacja o proponowanych ocenach śródrocznych)
31 stycznia 2024  zebrania z wychowawcą (podsumowanie I półrocza)
24 kwietnia 2024 zebrania z wychowawcą
29 maja 2024 konsultacje z wychowawcą i Otwarta Szkoła (informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych)

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Grono Pedagogiczne

Poprzedni artykuł

Odjazdy autobusów szkolnych 2023/24

Następny artykuł