Rodzice

Terminy Zebrań w r.szk. 2022/2023

0
7 września 2022 zebrania z Rodzicami klas 1-8
16 listopada 2022 konsultacje indywidualne z wychowawcą i Otwarta Szkoła
14 grudnia 2022 konsultacje indywidualne z wychowawcą i Otwarta Szkoła
(informacja o proponowanych ocenach śródrocznych)
11 stycznia 2023  zebrania z wychowawcą (podsumowanie I półrocza)
29 marca 2023 konsultacje z wychowawcą i Otwarta Szkoła
10 maja 2023 zebrania z wychowawcą i Otwarta Szkoła
24 maja 2023 konsultacje indywidualne z wychowawcą (informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych)

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Pedagog i Psycholog

Poprzedni artykuł

Odjazdy autobusów szkolnych 2023/24

Następny artykuł