Teksty

Projekt Aktywna Tablica

0
Aktywna tablica

Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/20 uczestniczy w programie Rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesny monitor interaktywny 65 calowy i tablicę interaktywną. Wprowadziliśmy na lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Innym z podjętych działań było zawarcie porozumienia i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu ze szkołami:

  • Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach
  • Szkołą Podstawową w Nojewie.

W ramach współpracy nastąpiła wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, a w szczególności:

  1. zorganizowanie i udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli
  2. zorganizowanie w szkole, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK lub ćwiczeń/zadań interaktywnych lub innych ciekawych pomysłów – przykłady dobrych praktyk.

Materiały:

Uwaga! Ósmoklasiści!!!

Poprzedni artykuł

Komunikat w sprawie uruchomienia oddziału przedszkolnego

Następny artykuł