Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

0
II półrocze r. szk. 2021/22
Anna Biedziak Zajęcia rozwijające kreatywność – wychowanie fizyczne poniedziałek 15.30
Anna Biedziak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – wychowanie fizyczne piątek 13.45
Karolina Barłóg Zajęcia rozwijające kreatywność – język angielski piątek 8.00
Karolina Barłóg Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  – język angielski piątek 14.40
Paweł Bocian Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski poniedziałek 16.30
Sandra Bukowska Zajęcia rozwijające kreatywność – język angielski piątek 12.50
Sandra Bukowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język angielski wtorek 8.00
Anna Borowiak Język polski dla uczniów cudzoziemskich klasy 4-7 środa 12.45,
czwartek 9.50
Sabina Jasińska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna wtorek 10.45
Lucyna Jasionowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka poniedziałek 9.50
Natalia Kaszkowiak-Colombo Zajęcia rozwijające kreatywność – zajęcia plastyczne piątek 13.45
Marta Kotasińska Zajęcia rozwijające kreatywność – zajęcia plastyczne poniedziałek 11.45
Lidia Kremer Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – wychowanie fizyczne piątek 13.30
Lidia Kremer Zajęcia rozwijające kreatywność – wychowanie fizyczne wtorek 15.30
Iwona Krzyżanek Zajęcia rozwijające kreatywność – przedmioty artystyczne poniedziałek 15.30,
wtorek 14.30,
środa 14.40
Małgorzata Merecka Zajęcia rozwijające kreatywność – język angielski środa 11.45
Rafał Nawrocki Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka poniedziałek 14.40
Rafał Nawrocki Zajęcia rozwijające kreatywność – matematyka poniedziałek 15.30
Ewa Pilarczyk Zajęcia rozwijające kreatywność – geografia środa 14.40
Ewa Pilarczyk Zajęcia rozwijające kreatywność – technika poniedziałek 14.40
Joanna Sip-Grochowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna  środa  12.45
Julia Spychała Zajęcia rozwijające kreatywność – geografia środa  9.50
Julia Spychała Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna wtorek 10.45
Łukasz Woźny Zajęcia rdydaktyzno-wyrównawcze  – język angielski czwartek 14.40
Małgorzata Merecka,
Marta Kotasińska
Język polski dla uczniów cudzoziemskich klasy 1-3 wtorek 11.45

Święto Zakochanych w Trójce

Poprzedni artykuł

Zdrowie na talerzu

Następny artykuł