Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

0

I półrocze r. szk. 2021/22

Anna Biedziak Zajęcia rozwijające kreatywność – wychowanie fizyczne środa 8.00
Anna Biedziak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – wychowanie fizyczne poniedziałek 15.30
Karolina Barłóg Zajęcia rozwijające kreatywność – język angielski piątek 8.45
Karolina Barłóg Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  – język angielski
piątek 14.40
Paweł Bocian Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski poniedziałek 15.45
Sandra Bukowska Zajęcia rozwijające kreatywność – język angielski wtorek 8.55 
Sandra Bukowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język angielski wtorek 8.00 
Ilona Fudali Język polski dla uczniów cudzoziemskich klasy 4-7 wtorek 14.40,
środa 14.40
Sabina Jasińska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna czwartek 10.45 
Lucyna Jasionowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka poniedziałek 14.40
Natalia Kaszkowiak-Colombo Zajęcia rozwijające kreatywność – zajęcia plastyczne czwartek 10.45
Marta Kotasińska Zajęcia rozwijające kreatywność – zajęcia plastyczne poniedziałek 12.45
Lidia Kremer Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – wychowanie fizyczne czwartek 15.30
Lidia Kremer Zajęcia rozwijające kreatywność – wychowanie fizyczne wtorek 14.35
Iwona Krzyżanek Zajęcia rozwijające kreatywność – przedmioty artystyczne poniedziałek 15.30,
wtorek 14.30,
środa 14.30
Małgorzata Merecka Zajęcia rozwijające kreatywność – język angielski wtorek 11.45
Rafał Nawrocki Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka wtorek 14.35
Rafał Nawrocki Zajęcia rozwijające kreatywność – matematyka wtorek 14.35
Ewa Pilarczyk Zajęcia rozwijające kreatywność – geografia środa 14.35
Ewa Pilarczyk Zajęcia rozwijające kreatywność – technika poniedziałek 14.35
Joanna Sip-Grochowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna  środa  12.45
Julia Spychała Zajęcia rozwijające kreatywność – geografia czwartek  11.45
Julia Spychała Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna wtorek 14.40
Łukasz Woźny Zajęcia rozwijające kreatywność – język angielski środa 14.40
Małgorzata Merecka,
Marta Kotasińska

Język polski dla uczniów cudzoziemskich klasy 1-3 wtorek 12.45 -13.30
poniedziałek 12.45-13.30

Rada Rodziców SP3 informuje…

Poprzedni artykuł

mLegitymacja

Następny artykuł