Szkoła

Pedagog i Psycholog

0

Pedagog: Katarzyna Giersberg-Oleksiak

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10.25 – 15.25 7.50 – 14.00 10.25 – 15.25 10.25 – 15.25 7.50 – 12.45

 

 

 

Pedagog specjalny: Anna Kowalska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17.50 – 13.40 7.50 – 14.00 8.30 – 14.40 8.00 – 14.35 8.00 – 13.45

 

 

 

Psycholog: Maja Durska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.50 – 12.20 10.40-14.40 8.00-13.30 8.00-12.00 10.30-14.30

 

 

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny i psycholog współpracują z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy, jak: 

Ważne numery telefonów:

 • Całodobowa, bezpłatna, anonimowa infolinia – profesjonalna pomoc pedagogów, psychologów i prawników:
  • 800 800 605 lub mail: pomagamy@1852.pl
 • Telefony Zaufania:
  • 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Pomoc dla dzieci i dorosłych:
  • 800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
  • 800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
  • 800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Pomoc dla dorosłych:
  • 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym.
  • 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Pomoc dla osób uzależnionych i ich bliskich:
  • 67 2540 044- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach
  • 61 868 72 27 Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu
  • 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” Pomoc dla dzieci i dorosłych.
 • Poradnie zdrowia psychicznego:
  • Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Litewska 8, 60-605 Poznań tel.: 61 841 79 67, 61 841 79 67 www.psychiatria-poradnie.pl
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna „Katharsis” ul. Kórnicka 24, 61-141 Poznań tel.: 61 875 24 59 www.katharsis.poznan.pl
 • Wsparcie psychologiczne w walce z koronawirusem:
  • Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu Emocjonalnego; tel: 800-70-22-22,
  • mail: porady@liniawsparcia.pl;  strona internetowa: www.liniawsparcia.pl

Numery telefonów

 

Ponadto:

„Co z Ciebie wyrośnie…?

                                      – Piękna historia !”

Drogi uczniu, jeśli:

   • masz problem, o którym chciałbyś się z kimś podzielić lub porozmawiać;
   • nie potrafisz się porozumieć z rówieśnikami;
   • ktoś Ci dokucza;
   • masz kłopoty z nauką;
   • jesteś samotny, smutny;
   • chcesz podzielić się swoim sukcesem, radosną informacją;
   • masz ciekawy pomysł i nie wiesz jak go zrealizować….

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO!!!

Przyjdź z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić. Nie jestem „czarodziejką”, która sprawi, że wszystkie problemy znikną, ale:

   • wysłuchamy Cię uważnie;
   • zapewnimy dyskrecję i anonimowość;
   • wesprzemy i pomożemy w miarę naszych możliwości;
   • wskażemy kierunek, dzięki któremu znajdziemy właściwą drogę do rozwiązania problemu;
   • wspólnie zastanowimy się jak wyjść z sytuacji bez wyjścia.

„Celem pracy pedagoga/psychologa szkolnego jest tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych oraz usuwanie luk lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji. Wielość ról w jakich potencjalnie może występować pedagog szkolny wymaga selekcji zadań, dostosowania ich do potrzeb szkoły i realnych możliwości ich realizacji.”

 Zadania pedagoga/psychologa szkolnego 

Zadania te są określone przez Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga/psychologa  szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

   1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
   2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
   3. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
   4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
   5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
   6. Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.
   7. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
   8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
   9. Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
   10. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
   11. Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania realizowane są we współpracy z:

  1. Rodzicami.
  2. Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
  3. Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
  4. Podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Wyjątkowe dziewczyny z Polnej

Poprzedni artykuł

Mistrzostwa Powiatu w Futsalu

Następny artykuł