Aktualności

Jak co roku, nasza szkoła…

0
Góra Grosza 2019

Góra Grosza 2019

…wzięła udział w akcji Góra Grosza, którą organizuje Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Akcja przynosi bardzo dobry efekt wychowawczy – pozwala uświadomić młodemu pokoleniu, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Akcja Góra Grosza organizowana była w całej Polsce w dniach  od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019 roku. Uczennice klasy III C wraz z wychowawcą dziękują wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za aktywny udział w akcji.

Arlena Stachowiak

Góra Grosza 2019

 

Drodzy Rodzice – ZEBRANIE!

Poprzedni artykuł

Sukces naszych siatkarek

Następny artykuł