Aktualności

Bieżące informacje dla Rodziców

0

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I – VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia (oprócz religii) zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Poniżej wykaz podręczników do religii (kl. I – VII) oraz przyborów dla uczniów klasy pierwszej:

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczenie dla uczniów naszej szkoły pozostaje w gestii Rodziców.
Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów, każdy rodzic robi to we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe i to Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie.
Lista uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Uwaga, informacja dla Rodziców i Uczniów!

Poprzedni artykuł

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów 2021/2022

Następny artykuł