Aktualności

Otwarta Lekcja Niemieckiego

0
lekcja niemieckiego

lekcja niemieckiego7 kwietnia 2015r. odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta języka niemieckiego. Przygotowała ją i przeprowadziła germanistka p. Hanna Klemenska. Na lekcję zaproszeni zostali: p.Dyrektor, p.Wicedyrektor, nauczyciele z zespołu języków obcych oraz pozostali chętni nauczyciele. Temat lekcji brzmiał: “Alltag,Freizeit-die Wiederholung”.

Celem lekcji było: utrwalenie poznanych środków językowych, w szczególności leksykalnych i gramatycznych z rozdziału “Dzień powszedni,czas wolny”,
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz kształtowanie umiejętności mówienia i reagowania w sytuacjach komunikacyjnych. Lekcja przeprowadzona była metodami aktywizującymi uczniów z użyciem prezentacji multimedialnej wykonanej przez p. Klemenską. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nauczycielka podawała polecenia po niemiecku , a uczniowie klasy I d (rozpoczynający dopiero naukę tego języka) wypowiadali się całymi zdaniami.
Bardzo serdecznie dziękujemy p. Klemenskiej za zaproszenie nas i pokazanie, jak istotne jest dziś wykorzystywanie metod audiowizualnych do aktywizowania i motywowania uczniów do dalszej nauki.

Fotki z lekcji – na Facebooku

Małgorzata Pacholczyk-Busen

 

Rekolekcje Szkolne

Poprzedni artykuł

Mamy Trzecie Miejsce…

Następny artykuł