I have a dream czyli inauguracja 2021/2022

“I have a dream” – takim muzycznym prezentem na nowy szkolny rok przywitała naszych wszystkich uczniów Julia z klasy 8c.
Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się w trzech etapach: o godz. 8.00 nowy rok szkolny powitały klasy IV – VII, o godz. 9.00 – klasy VIII a o godz. 10.00 klasy I – III
Podczas każdej części uroczystości, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, po dźwiękach hymnu, głos zabrały Panie Dyrektor Dorota Babik i Monika Kowalska, które powitały wszystkich uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, nauczycieli, oraz rodziców.

Informacje – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy wszystkich Uczniów 1 września br. do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta na spotkania inaugurujące Nowy Rok Szkolny 2021/2022.

Spotkania odbędą się według harmonogramu:

  • godzina 8.00 – klasy IV-VII
  • godzina 9.00 – klasy VIII
  • godzina 10.00 – klasy I-III

W dniu Inauguracji na teren szkoły z dzieckiem wchodzi tylko rodzic/opiekun klas pierwszych. Rodzice pozostałych uczniów pozostają poza terenem szkoły.
Przy wejściu do hali uczniowie dezynfekują ręce. W części wspólnej szkoły i w autobusie obowiązują maseczki.

Harmonogram dowozów:

Bieżące informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I – VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia (oprócz religii) zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Poniżej wykaz podręczników do religii (kl. I – VII) oraz przyborów dla uczniów klasy pierwszej:

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczenie dla uczniów naszej szkoły pozostaje w gestii Rodziców.
Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów, każdy rodzic robi to we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe i to Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie.
Lista uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Kończymy rok szkolny 2020/21

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły zakończyli trudny rok szkolny 2020/21. Szczególnie uroczyście pożegnali szkołę uczniowie klas ósmych. Pani Dyrektor Dorota Babik podsumowała miniony rok szkolny i życzyła uczniom bezpiecznych i pięknych wakacji. Pogratulowała uczniom, którzy za najwyższe w szkole średnie wpisali się do Złotej Księgi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta.

Uczniowie klas 1 – 7 otrzymali cenzurki w swoich salach lekcyjnych.

Film, fotorelacja i osiągnięcia uczniów – kliknij tytuł tego posta…