Aktualności

Śladami Żołnierzy Wyklętych…

0
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nasza młodzież bardzo aktywnie włączyła się we wronieckie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w poniedziałek 29 lutego. Trzydziestoosobowa delegacja ze szkoły wzięła udział w prelekcji dr Rafała Sierchuły z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,

który opowiedział o działalności partyzanckiej na terenie Wielkopolski. Następnie uczniowie obejrzeli film „Za siódmą bramą” nagrany w 1993 roku w trakcie pierwszego zjazdu więźniów politycznych. W kolejnej części pracownicy IPN-u przedstawili pierwszy tom obszernej książki o ofiarach powojennych represji, odbywających karę we wronieckim więzieniu.
Po wystąpieniach prelegentów przyszedł czas na Turniej Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych w którym udział wzięło 7 trzyosobowych drużyn ze wszystkich gminnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowały 2 drużyny. Pierwsza w składzie: Mikołaj Koza (2a), Angelika Wilińska (3a) i Krzysztof Wiśniewski (3a) zajęła II miejsce. Druga drużyna w składzie: Tytus Lemiesz (3f), Jakub Lum (3f), Norbert Szeląg (3f) zajęła IV miejsce. Gratulujemy.
Kolejnym punktem programu obchodów było sadzenie „Drzewek Pamięci”. O godzinie 16.30 w pobliżu Gimnazjum zebrali się uczestnicy obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Dyrekcja Gimnazjum, przedstawiciele Społeczności Uczniowskiej, by podsumować projekt edukacyjny pod nazwą „Drzewko Pamięci”. Projekt realizowali uczniowie Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta w składzie: Mikołaj Koza z kl. II a, Aleksandra Paździorek z kl. I a, Kacper Teska z kl. II e oraz Daria Woźna z kl. II d. Celem było posadzenie na terenie miasta drzew upamiętniających osoby, których losy wpisały się w historię Wronek. Początkowy etap pracy przy projekcie stanowiło wytypowanie osób, którym uczniowie chcieli poświęcić drzewka. Młodzież zdecydowała się na upamiętnienie Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Eligiusza Grupińskiego, dr Ignacego Zimniaka oraz Agnieszki Bartol. W listopadzie 2015 roku uczniowie wraz z opiekunem projektu p. Katarzyną Lutomską wystąpili do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z wnioskiem o wyznaczenie miejsc dla drzewek. Pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej przygotowane zostały tabliczki informacyjne do drzewek. Podczas uroczystości uczniowie poprosili wyznaczonych gości o symboliczne rozrzucenie grudy ziemi przy drzewkach oraz odsłonięcie tabliczek.
Pierwsze drzewko poświęcone przez Mikołaja Kozę Więźniom Politycznym Okresu Stalinowskiego posadzili p. Zenon Wechmann – prezes ZWPOS okręg Wielkopolska oraz p. Bożena Stróżyńska.
Kolejne drzewko poświęcone przez Darię Woźną Eligiuszowi Grupińskiemu posadził p. Mirosław Wieczór – Burmistrz Miasta i Gminy Wronki oraz p. Paweł Bugaj – prezes TMZW.
Trzecie drzewko dr Ignacemu Zimniakowi poświęciła Aleksandra Paździorek, a posadzili p. Krzysztof Marszał – siostrzeniec dr Zimniaka i p. Tobiasz Chożalski – zajmujący się w Urzędzie Miasta i Gminy komunikacją społeczną.
Ostatnie, czwarte drzewko, posadzone najbliżej szkoły, Kacper Teska poświęcił Agnieszce Bartol – sadzenia i odsłonięcia tablicy dokonali p. Leszek Bartol – tata Agnieszki oraz p. Jolanta Michalak – dyrektor Gimnzjum im. Zbigniewa Herberta.
Posadzone drzewka to dęby czerwone i klony jawory, które ufundował p. Marek Lutomski.

O żołnierzach wyklętych i projekcie edukacyjnym – także na naszym Facebooku

Katarzyna Lutomska, Marcin Wilk

Więcej zdjęć

Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Magistra Vitae Est – Historia Nauczycielką Życia

Poprzedni artykuł

Jesteśmy Szkołą Wartą Wyboru!

Następny artykuł