Aktualności

Projekt TOLERANCJA

0
Projekt TOLERANCJA

16 listopada został ustanowiony w 1995 roku przez zgromadzenie ogólne ONZ jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W wymiarze globalnym jest to przede wszystkim święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Natomiast dla każdej społeczności, w tym naszej społeczności szkolnej jest to doskonała okazja do przypomnienia sobie, że mimo, iż różnimy się wyglądem, charakterem, upodobaniami to mamy prawo do poszanowania swojej odmienności.Szacunek dla cudzych poglądów, upodobań lub zachowań, które nie krzywdzą, a są jedynie odmienne od naszych nazywamy właśnie tolerancją.
Zatem bądźmy dla siebie wyrozumiali i dobrzy, bo jak śpiewają uczniowie klasy 2a “…każdy z nas jest inny, każdy wyjątkowy, słowa lepszy, gorszy wyrzuć ze swej głowy…”

Anna Kowalska, Sabina Jasińska

Wykonaj plakat…

Poprzedni artykuł

Spotkanie z funkcjonariuszką Policji

Następny artykuł