Aktualności

Proponowane Tematy Projektów Edukacyjnych

0

Projekt edukacyjny jest to obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez gimnazjalistów i jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie.

Projekt edukacyjny – to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin (przedmiotów). Istotą metody projektów jest samodzielna praca służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego), w oparciu o wcześniej przyjęte hipotezy. (źródło: Wikipedia)

Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli, będący jednocześnie jego opiekunem. Informacja o ukończeniu projektu jest umieszczana na świadectwie szkolnym.

źródło: Wikipedia

Proponowane przez nauczycieli tematy projektów na r.szk. 2017/2018.

Te propozycje można również  przeczytać klikając banner “Tematy Projektów Edukacyjnych” oraz otwierając w menu strony Strefę Ucznia

 

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

Poprzedni artykuł

Sportowa Inauguracja Roku Szkolnego

Następny artykuł