Aktualności

Spotkanie z Policjantem

0
Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem Dziś, 3 listopada 2016 r. uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum spotkali się z sierżantem Filipem Paciurą z Powiatowej Komendy Policji w Szamotułach. Spotkanie dotyczyło konsekwencji prawnych popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie.

Uczniowie dowiedzieli się również, że przejawy demoralizacji (wg ustawy), w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków odurzających również podlegają karze. Pogadanka i pokaz okazały się bardzo interesujące a podane przez p. sierżanta przykłady typowych sytuacji szkolnych, w których mogło dojść do naruszenia prawa przez nieletnich okazały się bardzo pouczające.

Spotkanie z policjantem 1 Spotkanie z policjantem 2 Spotkanie z policjantem 3 Spotkanie z policjantem 4

 

 

Wieczór z Horrorem

Poprzedni artykuł

Ankieta dla Rodziców

Następny artykuł