Aktualności

Szanowni Rodzice!

0

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach przypomina o możliwości dokonania wpłaty składki na Radę Rodziców. Wysokość składki ustalono na 50zł.
Wpłacone środki pomagają sfinansować nagrody i poprawić komfort nauki Państwa dzieci w naszej szkole. Należy tutaj wymienić: dofinansowanie konkursów, wycieczek, nagród na zakończenie roku szkolnego.
Oprócz składek od Państwa, budżet Rady Rodziców zasilają środki pozyskane z corocznie organizowanego balu dla rodziców oraz darowizny od lokalnych przedsiębiorców i instytucji.
Liczymy na Państwa wkład, jako Rodziców uczniów naszej szkoły!

Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonać u wychowawców klas lub na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, z podaniem klasy oraz danych dziecka.
38 8961 0002 2002 0000 2550 0001

Z poważaniem
Rada Rodziców SP3

Informacje o ubezpieczeniu uczniów

Poprzedni artykuł

Filmowa lekcja patriotyzmu

Następny artykuł