Aktualności

Powrót do szkoły – wytyczne MEN

0
gis

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Uwaga ÓSMOKLASIŚCI!

Poprzedni artykuł

Ważne informacje dla Rodziców

Następny artykuł