Aktualności

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

0

Zajęcia lekcyjne w naszej szkole realizowane będą w trybie zdalnym. Uczniów informujemy, że ich obowiązkiem jest wykonywanie zadań dostarczonych przez nauczycieli drogą elektroniczną. Prosimy pamiętać o codziennym sprawdzaniu e-dzienniczka i używaniu szkolnego OneDrive’a.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, iż okres zawieszenia zajęć szkolnych – nie jest czasem wolnym od nauki. Jest on czasem, w którym dotychczasowa forma nauczania stacjonarnego została zastąpiona trybem zdalnym.

Szanowni Państwo!

Następny artykuł