Aktualności

Gimnazjaliści na Gali Finałowej PaT

0
PAT2 A 800x547

PAT2 A 800x547Dnia 29 stycznia 2015 r. w szamotulskim kinie Halszka odbyla się gala finałowa PaT/M (młodzież), czyli Profilaktyka a Ty. Jej organizatorami byli: Komendanta Powiatowa Policji w Szamotułach, Starosta Powiatu Szamotulskiego, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu

 – Kuratorska Służba Sądowa. Prowadzącym spotkanie był inspektor Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego. Głównym punktem gali była inscenizacja zorganizowana przez szamotulską grupę PaT pod opieką pani Agnieszki Nowaczyk – kierownika zespołu kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Szamotułach. Młodzież z tej grupy to uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Szamotuł. Wystawiony spektakl nosił nazwę “Największy bal świata”.
Przedstawienie miało na celu uzmysłowienie młodzieży, jakie konsekwencje niesie za sobą zażywanie narkotyków i innych używek. Teatralni dziennikarze organizowali “Największy bal świata”, aby ludzie uzależnieni i odrzuceni przez środowisko poczuli się ważni. Kostiumy i scenografia były minimalistyczne, aby skupić uwagę widzów na treść przekazywaną przez aktorów. Dodatkowo na zakończenie występu aktorzy zaśpiewali ciekawą piosenkę nawiązującą do istoty spektaklu.

Podziw wzbudza widoczny ogrom pracy włożonej przez młodzież w przygotowanie przedstawienia. Inscenizacja sprawia, że widz poświęca uwagę na konstruktywne przemyślenie haseł pojawiających się na scenie. Celem spotkania było uzmysłowienie młodym ludziom, jak częstym problemem są uzależnienia, na czym polega profilaktyka rówieśnicza i bezinteresowne działanie na rzecz drugiej osoby oraz branie odpowiedzialnosci za własne czyny. 

PAT2 A 800x547 PAT23 800x535

 

Obchodzimy 70 Rocznicę Wyzwolenia Wronek

Poprzedni artykuł

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015

Następny artykuł