Aktualności

Informacja dla RODZICÓW

0
info1

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I – VII otrzymają podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji MEiN oprócz podręczników do religii.
Poniżej znajduje się wykaz podręczników do religii (kl. I – VII) oraz przyborów dla uczniów klasy pierwszej:

Informujemy również, że w roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczenie dla uczniów naszej szkoły pozostaje w gestii Rodziców. Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów, każdy Rodzic robi to we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe i to Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie.
Lista uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Uwaga ABSOLWENCI!

Poprzedni artykuł

Informacje bieżące – obiady

Następny artykuł