Aktualności

Informacja dla RODZICÓW!

0

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I – VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji MEiN oprócz podręczników do religii.
Poniżej znajduje się wykaz podręczników do religii (kl. I – VIII) oraz przyborów dla uczniów klasy pierwszej:

Informujemy również, że w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczenie dla uczniów naszej szkoły pozostaje w gestii Rodziców. Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów, każdy Rodzic robi to we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe i to Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie.

Lista uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Poprzedni artykuł

Uwaga Rodzice dzieci z Ukrainy!

Następny artykuł