Aktualności

Konkurs Wiedzy o Prawie

0

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Prawie zorganizowany przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jednym z głównych celów konkursu było poszerzanie i pogłębianie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, doskonalenie praktycznych umiejętności w języku prawniczym, szczególnie pisania, mówienia, argumentacji i przekonywania.

11 osób z klas III do przygotowania miało zagadnienia z Konstytucji RP,wybrane artykuły z kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenckich.

Pierwszy etap konkursu – szkolny składał się z: części I – testu zawierającego zadania zamknięte; części II – wypowiedzi ustnej przed publicznością.

Komisja szkolna w składzie p. dyr. Jolanta Michalak, p. Dorota Babik, p. Marcin Wilk miała trudne zadanie, aby wyłonić finalistów do etapu rejonowego w Poznaniu. Przygotowanie uczniów było na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby: Mateusz Naparty i Mikołaj Wieczór z klasy 3 A oraz Beata Janicka z klasy 3 F.

GRATULUJEMY!!!

„Czytam w Podróży… Herberta”

Poprzedni artykuł