Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2021/2022

0
zapraszamy 1024x471
zapraszamy 1024x471

Rekrutacja do klas pierwszych rozpoczyna się 11 marca 2021 r.

W tym roku nabór do szkół Gminy Wronki prowadzony jest systemem elektronicznym Vulcan lub sposobem tradycyjnym – wersja papierowa.

Zgłoszenia (dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły) oraz wnioski (dla dzieci spoza obwodu) są dostępne:

Zgłoszenia i wnioski muszą być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku wniosku składanego elektronicznie wymagany jest podpis profilem zaufanym.

Zgłoszenia i wnioski wypełnione w wersji papierowej należy wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek można przesłać drogą elektroniczną (skanem) na adres: sekretariat@sp3.srv57244.seohost.com.pl

Dokumenty i informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2021/22.

Hala Sportowa

Poprzedni artykuł

Tańcowała igła z nitką…

Następny artykuł