Aktualności

Tyle jest w każdym poznaniu nauki,…

0
Obchodzimy Rok Matematyki

…ile jest w nim matematyki – powiedział Immanuel Kant. Nic więc dziwnego, że matematyka nazywana jest królową nauk. Wiedzieli o tym polscy matematycy, którzy zapisali się na kartach światowej nauki. Stworzone przez nich Towarzystwo Matematyczne w Krakowie,

które z czasem przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne, obchodzi w 2019 roku100 rocznicę działalności. W związku z setną rocznicą powstania stowarzyszenia skupiającego matematyków Senat RP ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki. Jego ideą jest „uhonorowanie polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”.
W całej Polsce odbywa się wiele akcji promujących matematykę i opisujących jej zastosowania. Nasza szkoła również włączyła się w to wydarzenie, uczestnicząc w różnych konkursach związanych tematycznie z tym rokiem oraz organizując je na terenie szkoły. Uczniowie klas VIII C, VIII D, VIII S oraz VII S przygotowali wystawę plakatów naukowych (posterów), które można zobaczyć na II piętrze i w Sali 43.
Dzięki tej inicjatywie uczniowie mogą zdobyć informacje na temat wybitnych przedstawicieli Lwowskiej Szkoły Matematycznej np. Stefana Banacha i Władysława Orlicza. Znaczący dorobek miały także ośrodki uniwersyteckie w Wilnie i w Poznaniu. “Wyniki, jakie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie osiągnęli do 1939 r. Antoni Zygmund i jego uczeń Józef Marcinkiewicz (zamordowany w Katyniu w wieku zaledwie 30 lat), do dziś budzą na świecie podziw. Na uwagę zasługuje fakt, że poznańscy matematycy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski rozkodowali system szyfrowania niemieckiej maszyny kodującej Enigma, co “zdaniem wielu historyków przyspieszyło o parę lat zakończenie II wojny światowej”.
Zapraszamy do obejrzenia naszych posterów.

Arlena Stachowiak

Poniedziałkowy wysyp endorfin w naszej szkole :)

Poprzedni artykuł

Światowy Dzień Zwierząt…

Następny artykuł