Aktualności

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wronki

0
Wybory do Rady MIG

Wybory do Rady MIGZgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wronki w naszej szkole po raz pierwszy odbyły się wybory. W skład Młodzieżowej Rady Gminy Wronki 

wchodzi 15 osób, reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Gminy Wronki; w tym z naszego Gimnazjum – 4 osoby. W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy ma zapewnić młodzieży możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez współdziałanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki, Radą Miasta i Gminy Wronki oraz innymi podmiotami. Działanie Młodzieżowej Rady Gminy ma pobudzać aktywność obywatelską, upowszechniając idee samorządności i demokracji. Ma też uczyć odpowiedzialności, propagując jednocześnie zasady demokratycznych wyborów, dyskusji i wymiany poglądów. 

Wśród 9 kandydatów na radnych – juniorów, naszą szkołę reprezentować będą następujące osoby, które uzyskały najwyższą liczbę głosów: Joanna Szablewska, klasa 2 d; Jagoda Kryger, klasa 2 c; Joanna Regdosz, klasa 3 c; Kajetan Nowak, klasa 3c

Marcin Wilk

 

Wybory do Rady MIG 1 Wybory do Rady MIG 2 Wybory do Rady MIG 3 Wybory do Rady MIG 4

Dywanem opadających liści…

Poprzedni artykuł

Serce dla zwierząt

Następny artykuł