Aktualności

Debata Uczniowska Dotycząca Praw Człowieka

0
debata9

debata9,,Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka…” Pod takim hasłem odbyła się 16.04.2014 ogólnoszkolna debata uczniowska. Była ona efektem rozpoczętej wcześniej w klasach dyskusji nad zapisami w dokumentach szkolnych dotyczącymi obowiązków i praw uczniów. Jej celem było zwiększenie świadomości uczniowskiej na temat możliwości wpływu na rzeczywistość szkolną oraz zebranie propozycji do nowych zapisów w dokumentach szkolnych.

W debacie oprócz przedstawicieli wszystkich klas uczestniczyła  również  dyrekcja szkoły w osobach: Pani Jolanta Michalak oraz  Pani Grażyna Maćkowiak, a także przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego. Spotkanie poprowadzili uczniowie klas trzecich: Klaudia Ozan, Mateusz Naparty oraz Mikołaj Wieczór. Część robocza debaty odbywała się w grupach, w których uczniowie pracowali wokół dziewięciu tematów, m.in. opracowywali: rodzaje praw, instytucje i organizacje broniące praw człowieka i dziecka, rola i zadania Rzecznika Praw Dziecka, kompetencje SU, katalog praw ucznia i dziecka, rola Rzecznika Praw Ucznia na terenie szkoły. Każda grupa wypracowała plakat, który zaprezentowała wszystkim zebranym. Etapem końcowym spotkania były liczne pytania skierowane do Pani Dyrektor, a ich efektem były wspólnie wypracowane propozycje do nowych zapisów w regulaminie szkoły dotyczących praw i obowiązków uczniów.

Maria Kęsy

debata1 debata2 debata3 debata4
debata5 debata8 debata6 debata7

 

Rekolekcje Szkolne

Poprzedni artykuł

Mateusz Naparty Zajął Drugie Miejsce w Finale Regionalnym Konkursu Wiedzy o Prawie!

Następny artykuł